Casa en Cambre | España | Cambre | 2020
Vivenda unifamiliar en Cambre

DATOS
 
Proxecto:
Proxecto básico, de execución e dirección das obras de vivenda unifamiliar.

Promotor:
Privado

Estado:
Completado 2020

Situación:
Cambre. A Coruña. España

Programa:
Vivenda unifamiliar

CRÉDITOS

Arquitectas directoras:
Cristina Ezcurra
Cristina Ouzande

Arquitecta:
Sandra Arcos

Deseñador de interior:
Julio Pedreira