Casa na Rúa dos Basquiños | España | Santiago de Compostela | 2014
Rehabilitación de edificación tradicional para vivenda unifamiliar en Santiago de Compostela

DATOS
 
Proxecto:
Proxecto básico, de execución e dirección das obras de rehabilitación de edificio destinado a vivenda

Promotor:
Privado

Estado:
Completado 2014

Situación:
Santiago de Compostela. A Coruña. España

Programa:
Vivenda unifamiliar

CRÉDITOS
 
Arquitectas:
Cristina Ezcurra
Cristina Ouzande

Deseñador de interior:
Julio Pedreira

Técnico en proxectos
de construción:
Antonio Blanes