Casa en A Laracha | España | A Coruña. A Laracha | 2012
Rehabilitación de vivenda tradicional rural e construcións anexas en A Laracha

DATOS
 
Proxecto:
Proxecto básico, de execución e dirección das obras de rehabilitación de edificio destinado a vivenda e construcións anexas

Promotor:
Privado

Estado:
Completado 2012

Situación:
A Laracha. A Coruña. Spain

Programa:
Vivenda unifamiliar

CRÉDITOS
 
Arquitectas:
Cristina Ezcurra
Cristina Ouzande

Deseñador de interior:
Julio Pedreira

Técnicos en proxectos
de construción:
Antonio Blanes
Javier Conde