Casa nas Pontes | España | A Coruña. As Pontes de García Rodríguez | 2008
Rehabilitación de vivenda tradicional rural

DATOS
 
Proxecto:
Proxecto básico, de execución e dirección das obras de rehabilitación de vivenda rural

Promotor:
Privado

Estado:
Completado 2008

Situación:
As Pontes de García Rodríguez.
A Coruña. España

Programa:
Vivenda unifamiliar illada

CRÉDITOS
 
Arquitectas:
Cristina Ezcurra
Cristina Ouzande