Paraninfo da Universidade de Santiago de Compostela | España | Santiago | 1999
Restauración do Paraninfo da Universidade de Santiago de Compostela

DATOS
 
Proxecto:
Proxecto básico e de execución e dirección das obras de restauración do Paraninfo da Universidade.

Promotor:
Xunta de Galicia

Estado:
Completado 1999

Situación:
Santiago de Compostela. A Coruña. España

Programa:
Salón de actos

CRÉDITOS
 
Arquitecta:
Cristina Ouzande